กรมป่าไม้สั่ง “นิรโทษกรรม” คนรุกป่าก่อนคำสั่ง คสช. มิ.ย.57 เร่งทำยอดคืนป่ากว่าแสนไร่ ชาวบ้านส่งคืนรัฐไร้ความผิด-นายทุนไม่นับ

นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปิดเผยถึงกรณีคำสั่งเรื่อง “ให้ประชาชนคืนพื้นที่ให้รัฐเองโดยไม่ต้องดำเนินคดี” ของอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2560 ว่าคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพราะต้องการให้คนจนหรือผู้ยากไร้ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนวันที่ 17 มิ.ย.2557 หรือก่อนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 66/2557 นำพื้นที่ที่บุกรุกมาคืนให้กับรัฐโดยจะไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนกรณีของนายทุนที่บุกรุกก่อนวันที่ 17 มิ.ย.2557 จะไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการยกเว้น ขณะที่การบุกรุกหลังวันที่ 17 มิ.ย.2557 หรือหลังคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 66/2557 ถือว่ามีความผิดหมด และจะต้องถูกดำเนินคดีสถานเดียว สำหรับการเปิดให้คืนพื้นที่โดยไม่ดำเนินคดีนี้ เชื่อว่าจะทำให้กรมป่าไม้ได้พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเกิน 100,000 ไร่ ในปี 2560

“ขณะนี้เราได้พื้นที่คืนมาแล้วประมาณ 7 พันไร่ จาก จ.เชียงราย นครราชสีมา ตาก เป็นต้น ซึ่งการเปิดโอกาสให้คืนพื้นที่บุกรุกนั้น เพราะถือว่าคนจนไม่มีเจตนา เพียงแต่ขาดพื้นที่ทำกิน ส่วนรายที่ไม่ยอมคืนพื้นที่ ทางกรมป่าไม้จะเข้าไปจัดระเบียบ เช่น ต้องปลูกต้นไม้ตามที่กรมป่าไม้กำหนด หรือจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขณะเดียวกันกรมป่าไม้จะลงไปเจรจากับผู้บุกรุกเพื่อขอคืนพื้นที่ป่าคู่ขนานกันไปด้วย” นายอรรถพล กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2560 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งเรื่อง “ให้ประชาชนคืนพื้นที่ให้รัฐเองโดยไม่ต้องดำเนินคดี” ถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทั่วประเทศ ให้รวบรวมข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนคืนพื้นที่ให้รัฐเองโดยไม่ต้องดำเนินคดี และให้รายงานข้อมูลการคืนพื้นที่ทุกวันที่ 5 ของเดือน

สำหรับคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า เพื่อให้ตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้กรมป่าไม้รับผิดชอบทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ให้ได้จำนวน 100,000 ไร่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2559 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นแบบบนลงล่าง

Rate this post
Bài viết tương tự