กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดแล็บนิติวิทยาศาสตร์ โชว์ขั้นตอนตรวจรหัสพันธุกรรม ย้ำผลตรวจวัตถุพยานน่าเชื่อถือ-ยอมรับในชั้นศาล

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าให้แก่สื่อมวลชนเข้าชมการทำงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นผลการตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) โดยมี น.ส.กณิตา อุ่ยถาวรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์นำชมการทำงาน เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2560

สำหรับหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า มีภารกิจหลักในการเป็นธนาคารรวบรวมธนาคาร DNA ของสัตว์ป่าในประเทศไทย และจัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและจำแนกชนิดสัตว์ป่าแต่ละชนิดและแต่ละสายพันธุ์ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานที่เป็นซากสัตว์ป่าของกลางในแต่ละคดี ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยพันธุกรรมสัตว์ป่าทั้งในธรรมชาติและกรงเลี้ยง เพื่อพัฒนาบุคลากรนักวิจัยของ อส. ให้มีความรู้และมีทักษะความชำนาญด้านชีวโมเลกุลสัตว์ป่า รวมทั้งสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

น.ส.กณิตา กล่าวว่า ในส่วนของการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมช้างบ้านในประเทศไทยที่หน่วยปฏิบัติการฯ ดำเนินการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพันธุกรรม เช่น ความสัมพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก ในกรณีที่เป็นปัญหาได้ทุกกรณี โดยมีวิธีการดำเนินงานคือ เก็บตัวอย่างเลือดหรือขนของช้างตามปางช้างต่างๆ มาสกัด DNA และหาความสัมพันธ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม จากนั้นจึงจัดทำฐานข้อมูลในปางช้างต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อนจัดทำรายงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและอนุรักษ์ประชากรช้างต่อไป

“การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฯ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักวิชาการ มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ตรงตามมาตรฐานสากล มีความทันสมัย โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจพิสูจน์วัตถุพยานที่เป็นซากสัตว์ป่าของกลางในแต่ละคดีจนเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพ” น.ส.กณิตา กล่าว

Rate this post
Bài viết tương tự