HV Báo chí và Tuyên truyền là trường trọng điểm của Quốc gia

HV Báo chí và Tuyên truyền là trường trọng điểm của Quốc gia

      Theo thông tin, Thủ tướng Chính phủ Ông Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý việc bổ sung trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào danh sách trong các trường đại học để xây dựng trở thành trường đại học trọng điểm của Quốc gia.

Nội dung tóm tắt

1. Lịch sử hình thành trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Học viện báo chí và tuyên truyền

      Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập vào ngày năm 1962 theo Nghị quyết 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN. trên cơ sở hợp nhất 3 của trường: thứ nhất Trường Nguyễn Ái Quốc II, thứ 2 là Trường Tuyên huấn và thứ 3 là Trường Đại học Nhân dân.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giảng viên ngành lý luận chính trị, những cán bộ làm công tác tư tưởng – văn hóa, những cán bộ báo chí và biên tập viên xuất bản, những cán bộ của một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; Học viện cũng là một trong những cơ sở để nghiên cứu khoa học về lý luận Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, những chính sách và luật pháp của Nhà nước về lĩnh vực  lĩnh vực báo chí – truyền thông, tư tưởng – văn hóa.

2. HV Báo chí và Tuyên truyền là trường trọng điểm của Quốc gia.

Học viện báo chí và tuyên truyền là trường trọng điểm Quốc Gia

       Học viện Báo chí và Tuyên truyền có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đang đương nhiệm các chức và quy hoạch các chức danh là những trưởng, phó phòng và những chức vị tương đương trở lên tại các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông, xuất bản ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương.

Đồng thời trường cũng có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng những giảng viên lý luận chính trị cho các trường lý luận chính trị tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. CácTrung tâm Bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, và các trường đào tạo cán bộ của các bộ, các ban, các ngành, đoàn thể Trung ương và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đào tạo hệ đại học và sau đại học của các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực về tư tưởng – văn hóa, lý luận chính trị, báo chí và truyền thông, xuất bản và một số khoa học và xã hội nhân văn khác theo sự ủy quyền và phân công của Giám đốc Học viện; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tại các ban tuyên giáo, báo chí – truyền thông, xuất bản… .

       Hiện tại Học viện có hệ thống đào tạo gồm có 29 chuyên ngành hệ đại học, 13 chuyên ngành hệ cao học, 2 chuyên ngành đào tạo hệ tiến sĩ. Hàng năm Học viện cũng tuyển sinh hơn 1.800 sinh viên chính quy hệ tập trung và gần 2000 sinh viên chính quy không tập trung.

Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về tuyển sinh các trường ĐH- CĐ vui lòng truy cập tại đây!

greennewstv