Thực vật nguyên sinh là gì? Đặc điểm của thực vật nguyên sinh

Thực vật nguyên sinh là gì? Đặc điểm của thực vật nguyên sinh

Thực vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào không có khả năng chuyển động và thực hiện trao đổi chất qua quá trình quang hợp và không phải là thực vật thực sự. Thực vật nguyên sinh là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về thực vật nguyên sinh là gì?

Nội dung tóm tắt

Đặc điểm của thực vật nguyên sinh

 Giới thực vật bao gồm những sinh vật có thành xenlulôzơ sống tự dưỡng và cố định.

– Đến thế kỉ XIX, các loài vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, tảo, được xếp vào giới thực vật. Còn động vật nguyên sinh được xếp vào giới động vật.

Đến thế kỉ XX, người ta xếp các sinh vật vào hệ thống 5 giới là:

– Giới khởi sinh (Monera) gồm: vi khuẩn.

– Giới nguyên sinh (Protista) gồm: động vật nguyên sinh và tảo.

– Giới nấm (Fungi).

– Giới thực vật (Plantae).

– Giới động vật (Animalia). 

Giới khởi sinh (Monera)

Giới khởi sinh gồm vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất nhỏ bé, có kích thước khoảng 1 – 3pm, chúng xuất hiện khoảng 3,5 tỉ năm trước đây, vi khuẩn sống khắp mọi nơi từ trong đất, trong nước, trong không khí, trên cơ thể sinh vật khạc, một số có khả năng tự động tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời hoặc từ quá trình phân giải các chất hữu cơ và một số sống kí sinh. Loài vi khuẩn cổ (Archaea) là nhóm sinh vật xuất hiện sớm nhất, đã từng chiếm ưu thế trên trái đất, nhưng chúng tiến hoá theo một nhánh riêng, hiện nay, chúng thường sống trong những điều kiện rất khắc nghiệt (chịu đựng được nhiệt độ 0°c – 100°c, độ muối cao tới 25%).

Giới khởi sinh
Giới khởi sinh

Tìm hiểu thêm: Thực vật ở hoang mạc

Giới nguyên sinh (Protista)

Giới nguyên sinh gồm có:

– Tảo: Tảo là những sinh vật nhân thực, đơn bào hay đa bào và có sắc tô’ quang hợp, tảo có khả năng tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng và là sinh vật quang tự dưỡng, sống ở dưới nước.

Giới nguyên sinh
Giới nguyên sinh

Tìm hiểu thêm: Thực vật quý hiếm

– Nấm nhầy: Nấm nhầy là sinh vật nhân thực, cơ thể tồn tại ở hai pha: pha đơn bào giống trùng amip và pha hợp bào là khối nguyên sinh chất chứa nhiều nhân. Chúng là sinh vật dị dưỡng sống hoại sinh.

– Động vật nguyên sinh: Động vật nguyên sinh rất đa dạng, cơ thể chúng là một tế bào có nhân thực và các bào quan nên tiến hoá hơn các vi sinh vật khác, chúng là sinh vật dị dưỡng như trùng giày, trùng biến hình hoặc tự dưỡng như trùng roi.

Giới nấm (Fungi)

Đặc điểm chung của giới nấm: giới nấm gồm những sinh vật nhân thực, hệ sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp, không có lông và roi. Chúng sống ở đất, sinh sản hữu tính và vô tính nhờ bào tử nấm, là sinh vật dị dưỡng: hoại sinh, kí sinh hoặc cộng sinh.

Đặc điểm chung của giới nấm
Đặc điểm chung của giới nấm

Các dạng nấm gồm có: chủ yếu là nấm men, nấm sợi, chúng có nhiều đặc điểm khác nhau. Người ta cũng xếp địa y vào giới nấm.

Giới thực vật (Plantae)

Giới thực vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp và là sinh vật tự dưỡng, phần lớn sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm.

Giới thực vật được phân thành bốn ngành chính: rêu, quyết, hạt trần, hạt kín. Chúng đều có chung một nguồn gốc là tảo lục đơn bào nguyên thủy.

Sự phát triển của giới thực vật
Sự phát triển của giới thực vật

Khi chuyển lên đời sống trên cạn, tổ tiên của giới thực vật do phụ thuộc vào điều kiện môi trường khác nhau mà tiến hoá theo hai dòng 8 khác nhau. Một dòng hình thành rêu (thể giao tử chiếm ưu thế). Dòng còn lại hình thành quyết, hạt trần, hạt kín (thể bào tử chiếm ưu thế).

Giới thực yật cung cấp thức ăn cho giới động vật, điều hoà khí hậu, hạn chế sự xói mòn, lụt lở, lũ lụt, hạn hán, giữ nguồn nước ngầm và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.

Giới thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, dược liệu cho con người.

Ngân